lunduniversity.lu.se

Department of Economic History

Lund University School of Economics and Management

CALENDAR

Final seminar

EKH Seminar: Tony Johansson

Seminar title: Sverige och den västeuropeiska arbetslösheten 1970-1990

3 March 2021 at 14:15–15:30

Seminar

EKH Seminar: Elisa Labbas

Seminar title: TBA

9 March 2021 at 14:15–15:30

Seminar

EKH Seminar: Jason Lennard

Seminar title: Measuring Inflation Expectations in Interwar Britain

10 March 2021 at 14:15–15:30