lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Forskning

Ekonomisk-historiska institutionen har ett välgrundat rykte för sina omfattande forskningsprogram med tonvikt på långsiktiga processer, baserad på ekonomisk teori och med kvantitativa metoder som viktiga verktyg. Forskningsämnena är inriktade på frågor av hög relevans för samhället. Institutionens forskare genererar årligen en imponerande mängd internationell publicering och är mycket framgångsrika i att dra till sig extern forskningsfinansiering. Mer än 80 procent av institutionens totala budget går nu till forskning. Institutionen är ung och internationell, med cirka 30 länder representerade. Dess forskare deltar i omfattande internationella nätverk och är väl representerade vid internationella forskningskonferenser. Institutionen vinnlägger sig om kopplingen mellan sina starka forskningsområden och utveckling av dess undervisning.

Större förskningsområden inom ekonomisk historia