lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Enheten för finansiell och monetär historia

Vår forskning rör finansiella och monetära frågor i ett långsiktigt och komparativt perspektiv. Detta innefattar bland annat att studera betydelsen av olika monetära regimer, banksystem och regleringar för ekonomisk utveckling och tillväxt. Vi studerar också vilka institutionella faktorer som påverkar lyckade respektive misslyckade finansiella system, likväl som orsaker och konsekvenser av häftiga upp- och nedgångar i ekonomiska konjunkturer (överhettningar och kriser) samt krishantering med historisk data.

 

För närvarande är vi två seniora forskare, två doktorander och en affilierad forskare. Vår forskning sker inom flera internationella nätverk och vi har också fördelen av ett nära samarbete med Knut Wicksell Centret för Finansiella Studier (KWC).  Vår forskning är också direkt relaterad till undervisning då vi ger en kurs på grundnivå EKHE53 Financial Systems: Development and Crises, samt en stor del av den Internet-baserade distanskursen EKHD02 The Global Economy.

Anders Ögren
Docent

anders.ogren@ekh.lu.se
Telefon: +46462220302
Rum: Alfa 1-2082

Anders Ögren

Kontakt

Håkan Lobell
Programkoordinator, studievägledare, forskare

hakan.lobell@ekh.lu.se
Telefon: +46462227485
Rum: Alfa 1 2099

Kontakt

Seán Kenny
Postdoc

sean.kenny@ekh.lu.se
Telefon: +46462220390
Rum: Alfa 1 2097

Seán Kenny

Kontakt

Jason Lennard
Gästforskare

jason.lennard@ekh.lu.se