lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKH Seminar: Tony Johansson

Slutseminarium

Seminar title: Sverige och den västeuropeiska arbetslösheten 1970-1990

Tony Johansson PhD student at the Department of Economic History LU, will give a final seminar titled:

Sverige och den västeuropeiska arbetslösheten 1970-1990

Please note that this final seminar, as well as thesis draft, will be held in Swedish!

 
3 mars 2021
14:15–15:30