lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHA20, Grundkurs, 30.0 hp

Kursens delkurser kan fritt väljas från Ekonomisk-historiska institutionens kursutbud av kurser med grundläggande behörighet som förkunskapskrav. Alla valbara kurser ges på halvfart, dvs du läser de olika delkurserna parallellt.

Vi rekommenderar att du inom ramen för EKHA20 Grundkurs i första hand läser:

Vårterminer:
EKHA24 Världens ekonomiska historia, 15.0 hp

Höstterminer:
EKHA23 Sveriges ekonomiska och sociala historia, 15,0 hp

Vi rekommenderar vidare att du kombinerar EKHA22 eller EKHA23 med andra kurser i vårt utbud under respektive termin.

Du ansvarar själv för att plocka ihop exakt 30 högskolepoäng.

För första halvan av höstterminen gäller i nuläget

EKHA61 Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv, 7,5 hp

och under andra halvan av höstterminen gäller i nuläget

EKHA62 Hållbar utveckling - debatt, teoti och empiri, 7,5 hp

 

Halvfart under hela höstterminen:

EKHD02 The Global Economy, 15,0 credits - Internet course!

Dokument

Kursplan

Examinationsregler