lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHA51 Den svenska modellens uppgång och fall, 7.5 hp

Ekonomisk historia, grundnivå, 7,5 högskolepoäng (ECTS)

Kursen ger en översikt över arbetsmarknadens roll och funktionssätt samt över den ekonomiska utvecklingen i de avancerade industriländerna sedan slutet av 1800-talet. Teorier om ekonomisk tillväxt och omvandling behandlas. De ekonomiska och demografiska förutsättningarna för utbud och efterfrågan på arbetskraft analyseras med speciell inriktning på obalanser på arbetsmarknaden (arbetskraftsbrist respektive arbetslöshet). Ekonomiska arbetslöshetsteorier och svensk ekonomisk politik och arbetslöshets- och socialpolitik under 1900-talet behandlas. Lönebildningens former och resultat behandlas och relateras till organisatoriska förhållanden och lönepolitiska och ekonomisk-politiska målsättningar samt till den samhällsekonomiska utvecklingen. Framväxten av "den svenska modellen" på arbetsmarknaden och dess nuvarande kris behandlas i en internationell jämförelse.

Dokument

Kursplan

Examinationsregler