lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

EKHK31 Kandidatuppsats, 15 hp

Kursen består av att författa en uppsats som försvaras på ett seminarium med opponent. Vidare, att delta i andra uppsatsseminarier samt att opponera på en annan uppsats på ett av dessa seminarier. Uppsatsarbetet handleds av en eller flera handledare. Uppsatsens innehåll bestäms av dess ämne. Kursen inleds med ett eller flera tillfällen bestående av allmän information om uppsatsskrivandet.

Dokument