lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Om institutionen

En dynamisk forskningsmiljö och engagerade lärare

Som självständig ekonomisk-historisk institution tillhör den i Lund en av de största i världen. Framgångssagan bygger på en dynamisk forskningsmiljö och en dedikerad lärarkår som arbetar nära forskningsfronten.

Institutionens anställda, dvs lärare, forskare, teknisk-administrativ personal och doktorander, uppgår till cirka 65 personer. Den ekonomiska omslutningen är drygt 40 miljoner kronor. Med omslutning avses de medel som staten bidrar med till utbildning, forskning och forskarutbildning men också anslag från externa källor. Institutionen skiljer sig från övriga institutioner inom Ekonomihögskolan genom en hög relativ forskningsintensitet. Av den totala årliga medelstilldelningen (stat och externt) går ca 70 procent till forskning och forskarutbildning.

Två forskargrupper med stark anknytning till Ekonomisk historia har ingått som en del i Vetenskapsrådets satsning på långsiktig finansiering av spetsforskning i Sverige, de s k Linnéstöden. Centre for Economic Demography och CIRCLE (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy) har tilldelats sådana stöd. De senaste två åren har våra forskare varit extremt framgångsrika vad gäller nya forskningsanslag och en rad nya spännande forskningsprojekt har påbörjats.

Det innebär inte att grundutbildningen är eftersatt. I stället finns det ett starkt samband mellan forskning och grundutbildning både i kursutbud och inte minst i det faktum att flertalet forskare också är involverade i kursutveckling och undervisning. Institutionen har programansvar för två Mastersprogram: Economic Growth, Population and Development, med möjlighet att välja spår och examen i antingen Economic History, Economic Demography eller Economic Development, samt Innovation and Spatial Dynamics. Dessutom har ämnet ansvar för en stor del av kursutbudet inom programmet International Economics with a focus of China.

Tillsammans med Universidad Carlos III de Madrid och University of Groningen erbjuder vi också en Joint Masters Degree i Economic Development and Growth (MEDEG). Institutionen medverkar i det tvärvetenskapliga kandidatprogrammet i utvecklingsstudier. På grundnivå finns ett rikt kursutbud som är i ständig utveckling.

Mats Olsson
Prefekt