lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomisk-historiska föreningen i Lund

Vid årsskiftet 2009/10 återuppväcktes den gamla ärevördiga men sedan länge insomnade Ekonomisk-historiska föreningen i Lund.

Föreningens främsta syfte är att erbjuda forskare med anknytning till Ekonomisk-historiska institutionen ett publiceringsalternativ för skrifter som inte passar i avhandlingsserien (LUSEH), paperserien (LUP) eller på ett kommersiellt förlag. I föreningens skriftserie, som tidigare, fram till mitten av 1990-talet, var avhandlingsserie, har hittills 78 skrifter publicerats. Möjligen kan föreningen också understödja eller arrangera vissa sociala aktiviteter. Den frågan tas lämpligen upp vid kommande årsmöte.Styrelsen består av Mats Olsson, ordförande, Tobias Karlsson, sekreterare, och Benny Carlson, kassör.

Var och en med anknytning till Ekonomisk-historiska institutionen i Lund kan bli medlem i föreningen. Anmälan om medlemskap görs till ordföranden. Medlemskap är avgiftsfritt.