lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studentinformation

Välkommen till ekonomisk-historiska institutionens studentinformation. På denna webbsida hittar du allmän information om aktuella kurser för dig som funderar på att läsa ekonomisk historia – exempelvis kursbeskrivningar, kursplaner och kursutvärderingar. Här finns också mer specifik information om scheman, tidpunkter för introduktionsmöten och datorsalar.

Anmälningar

Här kan du göra olika typer av anmälningar. Det kan röra sig om omskrivning eller omregistrering. Adressändringar och dyl. gör du via Live@Lund

Studievägledning och expedition

Om du behöver mer information än den som webbsidan kan erbjuda är du naturligtvis välkommen att kontakta studievägledaren eller expeditionen. Studievägledaren hjälper gärna till med personlig information och utbildningsplanering.