lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Grundutbildning

Förutom vårt internationella kandidatprogram Economy and Society erbjuds grundutbildning i ekonomisk historia i form av kurser på svenska och engelska. Världens ekonomiska historia och våra andra kurser ger oumbärliga och breda kunskaper om ekonomi, samhälle och historia som även underlättar förståelsen av många andra ämnen, t ex nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap. Fortsatta studier i ekonomisk historia kan utgöra huvudämnet i såväl kandidatexamen som magisterexamen. Att fördjupa sig i ekonomisk historia är inte bara det mest intressanta man kan göra, utan har visat sig vara en lyckad satsning för att få bra jobb efter examen.