lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser på grundnivå

Vårterminen 2019

EKHA20 Grundkurs, 30,0 hp
2019-01-21 - 2019-06-09

EKHA22 Världens ekonomiska historia, 15,0 hp
2019-01-21 - 2019-06-09

EKHA51 Den svenska modellens uppgång och fall , 7,5 hp
2019-01-21 - 2019-03-24

EKHA72 Dagsaktuella arbetsmarknadsfrågor i ett historiskt perspektiv, 7,5 hp
2019-03-25 - 2019-06-09

EKHA73 Teknologisk och social utveckling – Historiska erfarenheter och framtida utmaningar, 7,5 hp
2019-03-25 - 2019-06-09

EKHE42 Emerging Asia - Economic Transformation in East and South East Asia, 7,5 credit points
2019-01-21 - 2019-03-24

EKHE43 The Rising Giants - China and India Entering the Global Scene, 7,5 credit points
2019-03-25 - 2019-06-09

EKHE52 Business and Society - a Dynamic Perspective, 7,5 credit points2019-01-21 - 2019-03-24

EKHE53 Financial Systems: Development and Crises, 7,5 credit points
2019-03-25 - 2019-06-09

EKHK17 Field Work/Internship and Research Overview , 15,0 credit points For Bachelors in Development Studies 2019-01-21 - 2019-03-24

EKHK18 Bachelors Thesis in Development Studies SGUTV , 15,0 credit points For Bachelors in Development Studies 2019-03-25 - 2019-06-09

EKHK30 Teori och metod, 15,0 hp
2019-01-21 - 2019-03-24

EKHK31 Kandidatuppsats, 15,0 hp
2019-03-25 - 2019-06-09

SASE10 Swedish Economic Development, 7,5 credit points
2019-02-21 - 2019-03-24

SASE11 Economic Change, Labour Market and the Population, 7,5 credit points
2019-03-25 - 2019-05-01

SASE12 Family and Work: Scandinavia in International Perspective, 7,5 credit points
2019-01-21 - 2019-02-20