lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Antagning till kurs

Antagningen till kurser och program sköts centralt via Antagning.se. Det är svarskrav på antagningsbeskedet. Uteblivet svar = förlorad plats.

Om Du blivit antagen till en kurs i ekonomisk historia får du en kallelse drygt en vecka innan terminstart. Om Du antagits till en kurs som startar senare under terminen kommer kallelsen även i dessa fall drygt en vecka innan terminstart. Kallelsen går ut till den E-postadress du angivit vid ansökan via Antagning.se.

Registrering: Antagna till kurser måste registrera sig via studentportalen vid Lunds universitet senast vid det datum som anges i kallelsen till kursen.

Ekonomisk-historiska institutionen kallar ibland ett begränsat antal reserver i den mån det finns lediga platser. Observera att vi inte kan lämna besked om antagning av reserver förrän efter det att registreringen av de antagna ägt rum och vi ser hur många platser som tagits i anspråk. Det är stora variationer i antalet antagna reserver från termin till termin.

Studievägledare

Kontakt

Håkan Lobell
Programkoordinator, studievägledare, universitetslektor, universitetslektor

hakan.lobell@ekh.lu.se
Telefon: +46 46 222 74 85
Rum: Alfa1:2099