lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Examen

Efter avslutad grundutbildning erhålls efter begäran ett examensbevis. Du ansöker om examen efter Du tenterat Din sista kurs. Ansökan görs på en speciell blankett som kan fås på eller beställas från Studentservice eller Examensavdelningen. Blanketten brukar även finnas i receptionen på Ekonomicentrum, EC1.

Blanketten kan du ladda ner från internet

Efter avslutad grundutbildning erbjuds numera studier på avancerad nivå till magister- eller masterexamen. Se våra ett- eller tvååriga internationella masterprogram.