lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Studievägledning

Studievägledaren tillhandahåller information om studier i ämnet ekonomisk historia och hjälper Dig lösa studierelaterade problem. Studievägledaren kan vid behov utgöra en länk mellan Dig och institutionen eller andra enheter vid universitetet.

Du kan vända Dig till studievägledaren om Du har frågor rörande:

  • uppläggningen av Dina studier i ekonomisk historia
  • examina och olika ämneskombinationer
  • arbetsmarknad
  • utlandsstudier
  • intyg för anstånd med militärtjänstgöring eller för arbetslöshetsunderstöd.

Om Du av någon anledning - handikapp, sjukdom, psykiska/sociala problem - har svårt att fullfölja studierna i normal studietakt bör Du snarast kontakta studievägledaren för uppläggning av en studieplan och information om eventuella stödåtgärder. Studievägledaren bedriver även i viss mån uppsökande verksamhet och kontaktar studenter som förefaller misslyckats med sina studier.

Studievägledaren har alltid tystnadsplikt.