lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KALENDARIUM

Seminarium

Taking Work Home. Labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution

Malin Nilsson, University of Gothenburg

4 maj 2016 kl. 14.15-16.00

Seminarium

Vakant

11 maj 2016 kl. 14.15-16.00

Seminarium

Finn Hedefalk

Finn Hedfalk från Centrum för ekonomisk demografi och Institutionen för naturgeografi och ...

18 maj 2016 kl. 14.15-16.00