lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Professor Lennart Schön har gått ur tiden. Lennart var en gigant inom vårt ämne och det blir svårt att fylla det tomrum som hans bortgång skapar. Men Lennarts kämpaglöd och optimistiska syn på livet hjälpte honom att hålla den allvarliga sjukdomen stången mycket längre än vad någon trott vara möjligt. Han hade mycket kvar att ge och undervisade ända tills för några månader sedan. Han deltog i institutionens liv som seniorprofessor och skrev vetenskapliga arbeten och debattartiklar in i det sista. Lennart var en trendsättande professor, vars positiva och optimistiska världsbild påverkade inte bara oss inom ämnet utan även den breda allmänheten, bland annat genom många och uppskattade föredrag utanför akademin och flitig medverkan i TV, radio och press. Saknaden är stor efter Lennart, hans finurliga humor, hans breda bildning, osvikliga omdöme, intelligenta tankar och varma sätt.