lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KALENDARIUM

Seminarium

EKH Seminar: Luciana Quaranta, Lund University

Seminar title: Intergenerational transfers of infant mortality in historical contexts: a c...

21 november 2018 kl. 14:15–15:30

Seminarium

Vässa ditt Statement of Purpose inför masteransökan!

Kom och lyssna och ta del av tipsen om hur du skriver en lysande ansökan!

23 november 2018 kl. 12:00–13:00

Seminarium

CED Seminar: Peter Fallesen, Rockwool Foundation

Seminar tile: Demographics traits of people who increase divorce risk after the abolishmen...

27 november 2018 kl. 12:00