lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skrifter Utgivna av ekonomisk-historiska föreningen

Distributed by the Economic History Society, Department of Economic History, P.O. Box 7083, S-220 07 Lund, Sweden. Fax +46 46 131585.
Some volumes are either distributed by the authors themselves or are no longer in print.

Author:   Jörberg, Lennart
Titel: Growth and Fluctuations of Swedish Industry 1869-1912. Economic History Society.
Vol:  III
Year:  1961

Author:   Bjurling, Oscar
Titel: Das Steuerbuch König Eriks XIII. Economic History Society
Vol:  IV
Year:  1962

Author:   Tiderius, Gert
Titel:  Lantbruksnämndernas medverkan i jordbrukets strukturrationalisering. Economic History Society
Vol:  V
Year:  1964

Author:   Svensson, Jörn
Titel:  Jordbruk och depression 1870-1900. Economic History Society
Vol:  VI
Year: 1965

Author:   Larusson, Björn
Titel: The Old Icelandic Land Registers. Economic History Society 
Vol:  VII
Year: 1967

Author:   Hedlund-Nyström, Torun
Titel: Svenska kriser och internationella konjunkturer. Economic History Society
Vol:  VIII
Year:  1970

Author:   Järnek, Martin
Titel: Studier i hushållens inkomstförhållanden 1925-1964. Economic History Society
Vol:  X
Year:  1971

Author:   Nordengren, Sven
Titel: Economic and Social Targets for Post-war France
Vol:  IX
Year:  1971

Author:   Nordengren,  Sven
Titel:  Economic and Social Targets for Post-war France. Economic History Society
Vol: IX
Year: 1971

Author:   Nilsson, Carl-Axel
Titel: Järn och stål i svensk ekonomi 1885-1912.  Economic History Society 
Vol:  XI
Year: 1972

Author:   Krantz, Olle
Titel: Studier i svensk godstransportutveckling efter 1920. Economic History Society
Vol:  XII
Year:  1972

Author:   Olsson, Carl-Axel
Titel: Om jordbrukssektorns ekonomi med särskild hänsyn till Sverige under det andra världskriget
Vol:  XIII
Year:  1974

Author:   Ahlström, Göran
Titel: Studier i svensk ekonomisk politik och prisutveckling 1776-1802. Economic History Society
Vol:  XIV
Year:  1974

Author:   Ndoma-Egba, Bassey 
Titel:    Foreign Investment and Economic Transformation in West Africa 1870-1930 with emphasis on Nigeria.
Vol:  XV
Year:  1974

Author:   Edebalk, Per Gunnar
Titel: Arbetslöshetsförsäkringsdebatten. En studie i svensk socialpolitik. Economic History Society
Vol:  XVII
Year:  1975

Author:   Ohlsson, Rolf
Titel:  Invandrarna på arbetsmarknaden. Economic History Society
Vol:  XVI
Year:  1975

Author:   Ekholm, Gunnar
Titel: Det svenska jordbruket och folkförsörjningen under andra världskriget. Economic History Society
Vol:  XVIII
Year: 1976

Author:   Tiderius, Gert
Titel: Effekten av den statliga rationaliseringspolitiken.  Economic History Society 
Vol:  XXII
Year: 1977

Author:   Bjurling, Oscar
Titel: Karl VIII:s jordebok över Färingö. Economic History Society
Vol:  XX
Year:  1977

Author:   Bunte, Rune
Titel: Fiskesamhällen i Sydsverige 1876-1960. Statistisk översikt. Economic History Society
Vol:  XXI
Year:  1977

Author:   Persson, Gunnar
Titel: Essays on Mobility and Social Reproduction.  Economic History Society
Vol:  XXIV
Year:  1978

Author:   Ohlsson, Rolf
Titel: Ekonomisk strukturförändring och invandring.  Economic History Society
Vol:  XXV
Year:  1978

Author:   Schön, Lennart
Titel:  Från hantverk till fabriksindustri. Svensk textiltillverkning 1820-1870
Vol:  XXVII
Year:  1979

Author:   Svensson, Vidar
Titel:  Essays on EEC-African Associations. Economic History Society
Vol:  XXVI
Year: 1979

Author:   Edquist, Charles
Titel: Approaches to the Study of Social Aspects of Techniques. Economic History Society 
Vol:  XXX
Year: 1980

Author:   Nicander, Eric
Titel: Järnvägsinvesteringar i Sverige 1849-1914.  Economic History Society
Vol:  XXVIII
Year:  1980

Author:   Bengtsson, Tommy
Titel: Industri under avspärrning. Studier i svensk textilproduktion 1935-1950. Economic History Society
Vol:  XXIX
Year:  1980

Author:   Ababio-Appah, Nicholas Wadie
Titel: Land Ownership in the Economic Development of Ghana 1945-1975. Skrifter utgivna av Ekonomisk-Historiska föreningen
Vol:  XXXI
Year: 1981

Author:   Brundenius, Claes
Titel: Economic Growth, Basic Needs and Income Distribution in Revolutionary Cuba. Economic History Society
Vol:  XXXII
Year:  1981

Author:   Larusson, Björn
Titel: Islands jordebok under förindustriell tid. Economic History Society
Vol:  XXXV
Year:  1982

Author:   Ahlström, Göran
Titel: Engineers and Industrial Growth. Higher Technical Education and the Engineering Profession During the Nineteenth and Early Twentieth Centuries: France, Germany, Sweden and England.
Vol:  XXXIV
Year:  1982

Author:   Jörberg, Lennart,Nathan Rosenberg (red)
Titel:  Technical Change, Investment and Employment. Economic History Society
Vol:  XXXVI
Year: 1982

Author:   Hedlund-Nyström, Torun
Titel: Svenskt Havsfiske. En bibliografi. Economic History Society 
Vol:  XXXIII
Year: 1982

Author:   Lundh, Christer
Titel: Gillesocialismen i England 1912-1923. Inspirationskälla för svensk arbetarrörelse
Vol:  XXXVII
Year:  1983

Author:   Gunnarsson, Gisli
Titel: Monopoly Trade and Economic Stagnation. Studies in the Foreign Trade of Iceland 1602-1787.  Economic History Society
Vol:  XXXVIII
Year: 1983

Author:   Gool, Selim Y
Titel: Mining Capitalism and Black Labour in the Early Industrial Period in South Africa - A Critique of the New Historiography. Economic History Society
Vol:  XL
Year:  1983

Author:   Barbosa, Wilson do Nascimento
Titel: Growth and Government Economic Policies in Brazil: A Study of Aggregate Income Developments 1940-1980.
Vol: XLIII
Year:  1984

Author:   Ressaissi, Raouf
Titel: Settlement Colonization and Transnational Labor Emigrations in the Maghreb. A comparative study of Algeria and Tunisia. Economic History Society
Vol:  XLII
Year: 1984

Author:   Magnusson, Magnus
Titel: Iceland in Transition - Labour and Socio-economic Change Before 1940. Economic History Society 
Vol:  XLV
Year: 1985

Author:   Johansson, Mats
Titel: Svensk industri 1930-1950. Produktion, produktivitet, sysselsättning. Economic History Society
Vol:  XLIV
Year:  1985

Author:   Rojas, Mauricio
Titel: Renovatio Mundi. Essäer om Marx, marxismen och marxismens kris. Lund. Economic History Society
Vol:  XLVI
Year:  1986

Author:   Krantz, Olle
Titel: Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Transporter och kommunikationer 1800-1980. Lund. Economic History Society
Vol:  XLVIII
Year: 1986

Author:   Ohlsson, Rolf
Titel: Högre utbildning och demografisk förändring. Economic History Society 
Vol:  XLVII
Year: 1986

Author:   Lundh, Christer
Titel: Den svenska debatten om industriell demokrati 1919-1924. I. Debatten i Sverige
Vol:  XLIX
Year:  1986

Author:   Gunnarsson, Christer & Lundh,
Titel: Arbetsmiljö, arbetarskydd och utvärderingsforskning. Ett historiskt perspektiv
Vol:  LIII
Year:  1987

Author:   Krantz, Olle
Titel: Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Husligt arbete 1800-1980. Lund. Economic History Society
Vol:  LII
Year:  1987

Author:   Krantz, Olle
Titel:   Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Offentlig verksamhet 1800-1980. Lund. Economic History Society
Vol:  L
Year: 1987

Author:   Carlson, Benny
Titel: Staten som monster. Gustav Cassels och Eli F Heckschers syn på statens roll och tillväxt 
Vol:  LXI
Year: 1988

Author:   Isaacson, Isaac K  A
Titel: The Garden City and New Towns Ideology and the British New Towns Policy 1800-1970. Economi History Society
Vol: LX
Year:  1988

Author:   Ljungberg, Jonas
Titel: Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Deflatorer för industriproduktionen 1888-1955. Economic History Society
Vol: LVII
Year:  1988

Author:   Atingdui, Lawrence
Titel: Taxation and Structural Change in Ghana's Economy, 1960-1980. Lund. Economic History Society
Vol:  LV
Year:  1988

Author:   Jörberg, Lennart
Titel: Svenska företagare under industrialismens genombrott 1870-1885. (distributed by Lund University Press). Economic History Society
Vol:  LVI
Year: 1988

Author:   Schön, Lennart
Titel: Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Industri och hantverk 1800-1980 
Vol:  LIX
Year: 1988

Author:   Ljungberg, Jonas
Titel: "Deflatorer för industriproduktionen 1888-1955", Historiska nationalräkenskaper för Sverige´.
Vol:  LVII
Year:  1988

Author:   Mesghenna, Yemane
Titel: Italian Colonialism, Motive, Praxis and Result - A Case Study of Eritrea, 1869-1934. Economic History Society
Vol:  LVIII
Year:  1988

Author:   Lundh, Christer
Titel: Den svenska debatten om industriell demokrati 1919-1924. II. Utländska inspirationskällor
Vol:  LXII
Year:  1989

Author:   Hansen, Povl A & Serin, Göran
Titel:   PLAST. Fra galanterivarer til "high-tech". Om innovationsudviklingen i plastindustrien. Economic History Society
Vol:  LXIII
Year:  1989

Author:   Pålsson Syll, Lars
Titel: Samhälleliga val, värde & exploatering. En ekonomisk-filosofisk kritik. Economic History Society  
Vol:  LXV
Year: 1991

Author:   Jörberg, Lennart
Titel: Den svenska ekonomiska utvecklingen 1850-1990. Economic History Society
Vol:  LXVI
Year:  1991

Author:   Krantz, Olle
Titel: Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Privata tjänster och bostadsutnyttjande 1800-1980. Economic  History Society
Vol:   LXVII
Year:  1991

Author:   Ljungberg, Jonas
Titel: Priser och marknadskrafter i Sverige 1885-1969. En prishistorisk studie
Vol:  LXIV
Year:  1990

Author:   Negrão, José
Titel: One Hundred Years of African Rural Family Economy. The Zambezi Delta in Retrospective Analysis. Economic History Society
Vol:  LXX
Year: 1995

Author:   Pålsson Syll, Lars
Titel: Den strukturanalytiska skolan i Lund. Economic History Society 
Vol:  LXXIII
Year: 1995

Author:   Svensson, Lars
Titel: Closing the Gender Gap. Determinants of Changes in the Female-to-Male Wage Ratio in Swedish  Manufacturing 1913-1990
Vol:   LXXI
Year:  1995

Author:   Schön, Lennart
Titel: Historiska nationalräkenskaper för Sverige: Jordbruk med binäringar 1800-1980 
Vol:  LXXIV
Year: 1995

Author:   Olsson, Carl-Axel
Titel: Makt eller välstånd? Heckscher och Viner om merkantilismens motiv
Vol:  LXXV
Year:  1996

Author:   Lingärde, Svante
Titel: Dialectic Explanations of Long Waves. General Issues and a Theoretical Case Study. Economic History Society
Vol:  LXXVI
Year:  1997

Author:   Ahlström, Göran
Titel: Teknisk kompetens, industriell utveckling och management. Svensk industri under 1800-talet i ett internationellt perspektiv
Vol:
Year:   2001