lu.se

Ekonomisk-historiska institutionen

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Disputation i ekonomisk historia

Disputation

Hana Nielsen har för avläggande av doktorsexamen i ekonomisk historia författat en vetenskaplig avhandling med titeln Coal, commerce and communism: Empirical studies on energy history in the Czech Republic.

Fakultetsopponent är professor Herman de Jong, Groningen University.

Läs mer om avhandlingen

OM HäNDELSEN

Tid: 24 mars 2017 kl. 13.15-15.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum, sal EC3:210